V minulosti najväčším argumentom v prospech ATL bola merateľnosť komunikácie. A jediné merania, ktoré v rámci BTL prebiehali, sa týkali promoaktivít. Dnes už klienti požadujú relevantné výstupy pri všetkých aktivitách, ktoré majú potenciál posúvať vnímanie značky, teda aj pri eventoch, a to bez ohľadu na to, či ide o B2B, B2C alebo internú komunikáciu.

Celosvetový trend je taký, že v prospech BTL komunikácie, a teda aj event a live comm, sa z budgetov ukrajuje čoraz väčšia čiastka. Dnes už časť marketingových managerov chápe, že rovnako ako online, začína byť dôležitý práve osobný zážitok a skúsenosť. Budúcnosť marketingu je teda popri viurtuálnom zážitku práve v live comm marketingu, ako naznačuje dlhodobý trend a prieskumy.

Jedinou vecou, ktorá donedávna hovorila v neprospech live commu, bola práve meratelnosť zásahu, teda to, čo je v ATL komunikácii bežným standardom. Tvrdenia, že úspešnosť eventov nie je merateľná, sú už dávno nepravdivé. Profesionáli vedia, že pre merateľnosť je dôležité správne nastavenie KPIs (Key Performance Indikators). Platí však, že pre každý typ eventu ich treba nadstavovať osobitne so zreteľom na typ eventu a cieľovú skupinu.

Aký typ eventu robíte?

Iné KPIs bude mať B2B, iné B2C event, iné event orientovaný predajne, iné event orientovaný na poznateľnosť značky atď. Keď si jasne stanovíte, o aký typ eventu ide, kto je jeho cieľovou skupinou ap., veľmi jednoducho definujete, aké výsledky by mal priniesť.

Stanovte si KPIs

V prípade každého eventu je potrebné stanoviť si viac ako jeden či dva KPIs. Medzi najčastejšie patria napríklad množstvo predaných lístkov, účasť na evente, aktivita na sociálnych médiách, množstvo produktov predaných počas eventu ap., ale dajú sa zadefinovať aj iné, špecifickejšie KPIs, ako napríklad zber rôznych typov dát o zamestnancoch, klientoch, alebo získavanie a napĺňanie rôznych typov databáz ap.

V prípade public eventov, do ktorých sú zakomponovaní sponzori, je potrebné diskutovať o ich vlastných KPIs aj s nimi. To, aby event priniesol želané výsledky nielen pre vás, ale aj pre vašich partnerov, je základom vašej budúcej spolupráce s nimi.

Zapojenie sa na sociálnych médiách

Ako sme upozorňovali už v minulom blogu, život na internete je veľmi dôležitý a netreba ho podceňovať. Naopak, sociálne médiá sa stali ukazovateľmi a merateľmi úspešnosti eventov, pretože je potrebná neustála snaha o engagement zo strany našej cieľovej skupiny. Prieskumy potvrdzujú, že väčšinou sa o sociálne médiá staráme iba pred eventom, menej počas a po už takmer vôbec. Je to chyba, pretože najviac relevantných údajov zozbierame práve počas a po evente. Preto je dôležité konzistentnosť komunikácie udržiavať aj pár dní či týždňov po evente.

Indikátormi na meranie sú nám v prípade sociálnych médií lajky, komentáre, zdieľania, zhliadnutia a celková zaangažovanosť užívateľov. V neposlednom rade aj feedback účastníkov eventu po evente. Užitočným je hashtag, ktorý je vhodné pred eventom vytvoriť a používať ho počas celej komunikácie.

Účasť na evente

Merateľom úspešnosti je aj množstvo účastníkov eventu. Ide o pomer tých, ktorí napr. na sociálnych sieťach vyjadrili záujem o účasť na evente a reálnu účasť na ňom. Z týchto čísel sa navyše dozviete, do akej miery viete podnietiť ľudí k aktivite, mobilizovať ich.

Spokojnosť účastníkov eventu

Na eventoch je vhodné zbierať kontaktné údaje, minimálne e-mailové adresy, ktoré viete následne využiť na ďalšiu komunikáciu, napríklad aj na meranie spokojnosti účastníkov eventu s jeho priebehom. Prieskum spokojnosti je dôležité robiť bezprostredne po evente, teda do 24 hodín, kedy sú účastníci ešte plní dojmov (pozitívnych či negatívnych). Zároveň im to však treba uľahčiť, preto vhodnou formou je pár krátkych jednoduchých otázok, pri ktorých postačí zaškrtnúť hodnotenie v rozmedzí od 0 do 5.

PR

Jedným z merateľov úspechu eventu je určite aj záujem médií. To znamená, že ak chceme mať KPIs postavené na tom, aký ohlas vytvorí daný event, musíme sa sústrediť najmä na vytvorenie očakávaní. Množstvo spontánnych PR výstupov je pre značku zväčša pozitívne, znamená aj úsporu budgetu a v nemalej miere vie podporiť spontánnu znalosť značky.

Jednou z možností merania úspešnosti eventu je aj využitie gamifikácie počas neho. Viac o tejto téme sa dočítate v našom budúcom blogu.