2x Zlatý klinec

Live Marketing

Video produkcia

Naša jedinečnosť na slovenskom trhu spočíva v spojení dvoch typov produkcií pod jednou strechou. Okrem live marketingu, ponúkame našim klientom služby zamerané na TV produkciu (reklamné spoty, inštruktážne videá, dokumenty). Pre tento účel máme v agentúre vytvorený samostatný, špecializovaný tím. Skúsenosti s elektronickou produkciou nám umožňujú pozerať na eventové zadania aj z iného uhlu a ponúkať klientom efektívne riešenia implementovania rôznych video príspevkov a projekcií do programu, vrátane ich samotnej produkcie.