Od roku 1997

PR & Event Agency

Zážitky určujú náš život.

Vytvárajú puto medzi ľuďmi navzájom, ale i medzi ľuďmi a produktmi, značkami či spoločnosťami.
Našou prácou je generovať zážitky v službách marketingu. Vytvárať riadené udalosti, prostredníctvom ktorých podporujeme komunikáciu našich klientov s rozličnými cieľovými skupinami.

Na riadené udalosti sa špecializujeme od svojho vzniku v roku 1997, s cieľom prinášať klientom komplexné profesionálne riešenia a prispievať k vnímaniu event marketingu, ako k plnohodnotnej súčasti komunikačného mixu.